Send meg et uforpliktende pristilbud

Sertifikater

Vi er veldig fornøyde med å ha fortjent oss til sertifikater og godkjenninger som disse. Heldigvis er blant annet Miljøfyrtårn nøye med å følge opp sine sertifiserte bedrifter for å kontrollere og se til at man ikke som bedrift blir mindre bevisste på miljøorganiseringen rundt seg.  

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 3600 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.
Reiduns Renhold AS er en av de første som ble registert i StartBANK .

 

 

 

 

Miljøfyrtårn sertifisert

Reiduns Renhold AS ble i 2015 miljøsertifisert som et miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. For å bli sertifisert, må man gjennom en miljøanalyse og oppfylle definerte bransjekrav.

 

 

 

 

 

 

 

GRØNT PUNKT NORGE AS

Reiduns Renhold AS har mottatt kontrollmedlemsbevis for at vi gjennomfører innsamling og gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansiering av returordningene for innsamling og behandling av emballasje. Bakgrunnen er en serie avtaler mellom Miljøverndepartementet og næringslivet om innsamling og gjenvinning av emballasje.

 

 

 

 

 

OFFENTLIG GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT

Reiduns Renhold AS er godkjent renholdsbedrift.
Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av arbeidsdepartementet 8. mai 2012.