Matteutleie

 

Som totalleverandør av renhold har vi i en årrekke tilbydd våre kunder matteutleie. En god mattedekning gir lavere renholdsutgifter og lokalet beholder en høyere standard mellom hvert renholdsbesøk.

Reiduns Renhold inkluderer matteløsninger i renholdet, og har avtale med en kvalitetsleverandør av matteservice.